De atac

Dezinfectia de atac se realizeaza pentru a distruge atat germenii patogeni cat si combaterea unui posibil focar infectios.

Mijloacele de dezinfecţie pot fi:

1. FIZICE:  flambarea (arderea) şi incinerareacăldura uscată (aerul încălzit, obţinut în etuve şi cuptoare speciale), căldura umedăpasteurizaretindalizarefierbereautoclavare (radiaţiile ultraviolete (280 – 300 nm), radiaţiile ionizante, aeroionizarea, ultrasunetele, filtrarea)

2. CHIMICE: folosirea substanţelor microbicide

dezinfectie

Metode şi mijloace de aplicare a decontaminantelor

1. Pulverizare

 mare (picături cu Φ > 400 μm)
 medie (picături cu Φ de 250 -  400 μm)
 fină (picături cu Φ de 150 – 250 μm)

2. Spreiere

 Picături cu dimensiuni între 50 – 100 μm (ceaţă rece – umedă)
 Picături cu Φ de 5 -  50 μm (ceaţă rece ULV → nebulizator)

 Picături cu Φ de 0,1 -  10 μm (ceaţă caldă = thermal fog TF → termonebulizator)

Cantităţile folosite

Pentru produsele formulate clasic: 0,5 l/m2 suprafeţe neabsorbante; 1 l/m2 suprafeţe absorbante.

Pentru produsele ULV: 50 – 100 ml/m3 aer

Pentru produsele TF: 2,5 – 2,7 ml/m3 aer

Eficienţa dezinfecţiei

Se poate aprecia prin teste rapide

PROBE DE SANITAŢIE ŞI ANALIZA LOR PRIN: 
IMPEDIMETRIE (dezvoltarea microorganismelor în mediul de cultură determină modificări ale rezistenţei electrice); BIOLUMINISCENŢA (număr de microorganisme viabile rămase după decontaminare); Determinarea ATP = adenozin trifosfatului prin reacţia cu luciferin-luciferaza (licurici); Reacţie însă şi în prezenţa resturilor organice (POA); DETERMINAREA COLORIMETRICĂ SEMICANTITATIVĂ A CANTITĂŢILOR DE PROTEINĂ/CM2(bună = sub 10 mcg/cm2 ); TURBIDIMETRIE (TURBIDITATEA MEDIULUI DE CULTURĂ)

____________________________________________________________________________________________________________________________

deratizare dezinsectie


  • 6 − = 1

    You may use these HTML tags: <a> <abbr> <acronym> <b> <blockquote> <cite> <code> <del> <em> <i> <q> <strike> <strong>

  • Comment Feed for this Post
Go to Top