Ignifugare

Ignifugarea este tratarea materialului lemnos utilizat ca material de constructii.

În Comunitatea Europeana este obligatorie ignifugarea si tratarea materialului lemnos utilizat ca material de constructii, structuri, sarpante, etc. Toate locuintele private, spatiile si constructiile de utilitate publica, etc, nu sunt date în exploatare decât dupa ignifugarea acestora de catre firme specializate si verificate de catre structurile de pompieri din tarile respective.

Ignifugarea are ca scop tratarea

- impotriva focului a materialelor combustibile;

- lemnului împotriva cariilor, ciupercilor, mucegaiului, bacteriilor, etc;

- peretilor de zidarie împotriva mucegaiului, ciupercilor, igrasiei etc.

Lucrarile de ignifugare a materialelor combustibile sunt efectuate numai de catre personal care detine certificat de competenta profesionala în acest sens, respectiv pentru ocupatia Ignifugator, cod COR 714107.

La nivelul societatii exista personal care detine certificate de competenta profesionala, astfel încât cumulat, acopera, la nivelul suplimentului descriptiv, toate unitatile de competenta specifice.

La efectuarea lucrarilor de ignifugare a materialelor combustibile se vor respecta prevederile legislatiei, normativelor, reglementarilor tehnice si standardelor în vigoare precum si specificatiile tehnice ale echipamentelor utilizate.

Legislatia în vigoare privind  ignifugarea

4.1. Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în constructii.

4.2. Legea nr. 307/2006 – privind apararea împotriva incendiilor.

4.3. Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007 – pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor.

4.4. Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010 – pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari în domeniul apararii împotriva incendiilor.

4.5. C58 – 1996 – Norme tehnice privind ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate în constructii;

4.6. C56 – 1985 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente;

4.7. SR EN 654/2009 – Determinarea eficacitatii ignifugarii;

4.8. SR EN 7428/2009 – Metode de determinare a propagarii flacarii pe suprafata materialelor;

4.9. Specificatii tehnice ale vopselelor de ignifugare.

Societatea noastra va pune la dispozitia dumnevoastra tratamentele impotriva daunatorilor din lemn, precum si  lucrari de ignifugare cu solutii ignifuge omologate pentru folosirea la rece, pe suprafete care au fost sau nu protejate anterior contra incendiilor.  Solutiile sunt omologate de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila si au certificat de calitate . Dispunem de cele mai moderne si performante , iar lucratorii nostri  cu  o inalta calificare vor executa lucrarile la un nivel maxim de calitate si profesionalism. Apelati cu incredere la serviciile  de ignifugari si alte tratamente oferite de Acarom S.R.L.

Serviciul de ignifugare este in curs de implementare

____________________________________________________________________________________________________________________________

deratizare dezinsectie


  • − 3 = 4

    You may use these HTML tags: <a> <abbr> <acronym> <b> <blockquote> <cite> <code> <del> <em> <i> <q> <strike> <strong>

  • Comment Feed for this Post
Go to Top